2 czerwca 2015

Kontakt

Ela

– kursy
– warsztaty
– stroje

elzbieta@fontanadeipazzi.art.pl

Michał

– występy
– organizacja
– technika
– potańcówki

+48 505 68 48 88
michal@fontanadeipazzi.art.pl

Adres korespondencyjny:

FUP 78
Michał Łaszkiewicz
ul. Lanciego 13 skr 3,
02-794 Warszawa

Oficjalne zgłoszenia i pisma:
Dom Kultury Świt
ul. Wysockiego 11
03-371 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Fontana dei Pazzi”

Dodaj komentarz